Meet Your Instructor

ครูผู้สอน

รู้จักครูผู้สอนของโรงเรียน Beluga Freediving

ครูตุน

Molchanovs Freediving Instructor

นักกีฬาฟรีไดฟ์ระดับประเทศ พร้อมประสบการ์สอน Freediver หลายๆคน และ Coach หลายๆคนให้ดำได้ 100m และ กลั้นหายใจมากกว่า 5 นาที

สถิติ และ ประสบการณ์:

DYNB National Record Holder

ผู้ถือสถิติประเทศไทยด้านการดำน้ำแบบใส่ฟิน

DYNB 200m

ดำน้ำแบบใส่ฟินระยะทาง 200m

DNF 125m

ดำน้ำแบบไม่ใส่ฟินระยะทาง 125m

STA 5:00 นาที

กลั้นหายใจ 5 นาที

ครูป๊อป

Molchanovs Freediving Instructor

SSI Freediving Instructor and Mermaid Instructor (Adult/Kid)

ประสบการณ์ดำฟรีไดร์จากการดำฟันไดร์เล่น สู่การฟรีไดร์เพื่อเป็นกีฬาอย่างจริงจัง มีความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะฟรีไดร์จากระดับเริ่มต้นไปสู่แอดวานซ์ได้

สถิติ และ ประสบการณ์:

DYNB 100m

ดำน้ำแบบใส่ฟินระยะทาง 100m

DNF 65m

ดำน้ำแบบไม่ใส่ฟินระยะทาง 65m

STA 5:28 นาที

กลั้นหายใจ 5:28 นาที

CWTB 40m

ดำน้ำลงลึกแบบใส่ฟิน

FIM 40m

ดำน้ำแบบไต่เชือกลงลึก 40m

CNF 30m

ดำน้ำแบบไม่ใส่ฟิน 30m